Είστε εδώ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018-2019 με βάση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 2η προκήρυξη

Με την παρούσα 2η προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπληρωματική προκήρυξη που εντάσσεται στο έργο «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Πίνακας επιλεγέντων

Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018- 2019 με βάση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων

Μετά από απόφαση της αριθμ. 10η /17-4-2019 Συνέλευσης του τμήματος  παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για το πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης, αξιολόγησης και ανάρτηση των αποτελεσμάτων ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων οριστικοποίησε την ακόλουθη σειρά κατάταξης επιλεγέντων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017-18.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης αποφάσισαν για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017-18 με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρατίθενται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ 2016-2017

Επισυνάπτεται το πρακτικό επιλογής φοιτητών 2016 - 2017

«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτους (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» στο πλαίσιο του οποίου 38 φοιτήτριες/ές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις και φορείς  για δύο μήνες με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer