Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Πρόσκληση πρακτικής άσκησης

Με την παρούσα πρόσκληση γνωστοποιείται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στο 9ο και άνω εξάμηνο σπουδών, ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2019-20) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Πολιτικών Μηχανικών» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου σαράντα (48) φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Κανονισμός Πρακτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πρακτικό τοποθέτησης ασκούμενων φοιτητών στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης

Η Επιτροπή Επιλογής και Τοποθέτησης Ασκούμενων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αποτελούμενη από τους

Πρακτικό επιλογής ασκούμενων φοιτητών στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης

  Η Επιτροπή Επιλογής και Τοποθέτησης Ασκούμενων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αποτελούμενη από τους • Επ. Καθηγήτρια Φ. Καραντώνη • Επ. Καθηγητή Π. Πελέκη • Επ. Καθηγητή Π. Οικονόμου συνήλθε προκειμένου να επιλέξει τους φοιτητές για πρακτική άσκηση. Η επιτροπή έλαβε υπόψην της α) τις αιτήσεις β) την απόφαση της 26/27-6-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και τον κανονισμό πρακτικής και αποφάσισε ότι πρακτική άσκηση θα κάνουν οι φοιτητές του κατωτέρω Πίνακα. Πάτρα 15/2/2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο διεύρυνσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την απόκτηση εμπειρίας στην ενασχόληση και εξοικείωση με προβλήματα και επιστημονικά δεδομένα του πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος ενισχύοντας την επαγγελματική καριέρα και την ένταξη στην αγορά εργασίας κάθε φοιτητή/τριας. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν επαγγελματική εμπειρία αξιοποιώντας τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με την παρούσα πρόσκληση γνωστοποιείται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στο 9ο και 10ο  εξάμηνο σπουδών, ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2018-19) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Πολιτικών Μηχανικών» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου σαράντα (42) φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Ανακοίνωση τοποθέτησης

Η ΓΣ του Τμήματος Πολτικών Μηχανικών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της 28/2/2018 ενέκρινε την πιο κάτω εισήγηση.

Κατόπιν αυτού υπενθυμίζεται ότι οι επιλεγέντες φοιτητές πρέπει να πράξουν τα ακόλουθα :

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Nέα Κατάταξη

Αναθεωρημένη, κατόπιν Ενστάσεως, Κατάταξη για πρακτική Άσκηση 40 φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με την παρούσα πρόσκληση γνωστοποιείται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στο 9ο και μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών, ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2017-18) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Πολιτικών Μηχανικών» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12 με αριθμ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2017

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer