Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΤΕΕΑΠΗ 2019/20 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ

 

Βρείτε εδώ το έντυπο της Αίτησης για συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους: 2019-20
12 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΕΑΠΗ 2019/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ Δ'ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα ΤΕΕΑΠΗ» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-20 καθώς κι όλες τις σχετικές πληροφορίες.

12 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΕΑΠΗ 2019 Επιλογή φορέων/νηπιαγωγείων από τις ασκούμενες

Ανακοινώνεται η επιλογή των φορέων/νηπιαγωγείων που οι φοιτήτριες επέλεξαν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Πρόκειται για 24 νηπιαγωγεία από τα οποία 22 είναι δημόσια και 2 ιδιωτικά.

1η Συνάντηση - Ενημέρωση για το Πρόγραμμα & Επιλογή Νηπιαγωγείου

Οι φοιτήτριες/ές που επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-19 καθώς και οι επιλαχούσες φοιτήτριες καλούνται στην 1η Συνάντηση - Ενημέρωση για το Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, στις 10:00 πμ στην Αίθουσα Εποπτικών Μέσων.

ΤΕΕΑΠΗ 2019_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνονται τα νηπιαγωγεία που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι φοιτήτριες/ές που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη λίστα και να σημειώσουν αυτά που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Ανακοίνωση για ενημερωτική συνάντηση θα δημοσιευτεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης (31/1/2019)
 

ΤΕΕΑΠΗ 2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Η Επιτροπή ανακοινώνει την επιλογή των φοιτητριών/ών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-19.

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει

α) να κατατεθούν έως τις 12.00 της 31ης Ιανουαρίου 2019στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών, έτσι ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Προσφυγών & Ενστάσεων του ΕΛΚΕ. Η ένσταση θα πρέπει να αναφέρει το κριτήριο (α. αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων, β. μέσος όρος βαθμολογίας) που υπολογίστηκε λάθος και να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

ΤΕΕΑΠΗ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση και τον τρόπο υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε και στάλθηκε στις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδος για προώθηση στα νηπιαγωγεία της Περιφέρειάς τους στις 10 Ιανουρίου 2019.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αίτησης: 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00

ΤΕΕΑΠΗ 2019 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Βρείτε εδώ την αίτηση που πρέπει να καταθέσετε (έως και τις 25/1/2018 – ώρα 13:00), εάν επιθυμείτε τη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου σας στο Πρόγραμμα.

ΤΕΕΑΠΗ 2019 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ

Βρείτε εδώ το έντυπο της Αίτησης για συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους: 2018-19
6 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΕΑΠΗ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ Δ'ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα ΤΕΕΑΠΗ» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-19 καθώς κι όλες τις σχετικές πληροφορίες.

6 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer