Είστε εδώ

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του  Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,  παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 40 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.  

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών: Ορθή επανάληψη Πίνακα Κατάταξης

Κατόπιν ελέγχου του φακέλου υποψηφιότητας των 54 φοιτητών/φοιτητριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, επιλέχθηκαν 40 φοιτητές/φοιτήτριες για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από επιλεγέντα υποψήφιο, η θέση παραχωρείται στο πρώτο επιλαχόντα.

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών: Πίνακας επιλεγέντων

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Επιλεγέντων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του  Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα ΔΠΠΝΤ» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,  παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 40 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.  

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών: Πρακτικό Αξιολόγησης

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών που αποτελείται από τους:
1. Παναγιώτα Πάντζου (Επίκουρη Καθηγήτρια-Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής ΄Ασκησης)
2. Γεώργιο Στυλιαρά (Αναπληρωτή Καθηγητή)
3. Έλλη Λεμονίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών: Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΔΠΠΝΤ» σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρώτ: 13937/05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 35 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (2016-2017) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Επισυνάπτεται το αρχείο με τα αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης 2016 -2017.

Tμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΔΠΠΝΤ» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15-1-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,  παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 30 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2015-2016
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης 2015 - 2016

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητων Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα ΔΠΠΝΤ" σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ 12/15-01-2016 με τίτλο: " Πρακτική Άσκηση Τριτιβάθμιας Εκπαίδευσης", παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή, σε 35 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών. 

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer