Είστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 2015-2016
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΔΠΠΝΤ» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15-1-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 8 φοιτητές/φοιτήτριες που ήδη φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος (καθώς και επί πτυχίω φοιτητές) σπουδών του Τμήματος.
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:
• Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/09/2016
• Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 31/10/2016
 
Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος να καταθέσουν:
1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται)
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
3. Συνοδευτική Επιστολή
 
Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 στη θυρίδα της επιστημονικής υπεύθυνης Λέκτορα κ. Πάντζου (npantzou@upatras.gr) στον όροφο των γραφείων των μελών ΔΕΠ.
 
H Επιστημονική Υπεύθυνη
Ν. Πάντζου
Λέκτορας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer