Είστε εδώ

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Επισυνάπτεται το πρακτικό αξιολόγησης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

        

 

 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

Ο τμηματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος και τα άλλα δύο Μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Θεατρικών συνεδρίασαν και αποφάσισαν ότι όλες οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές (οκτώ αιτήσεις για δεκαέξι θέσεις). Η αξιολογική κατάταξη έχει ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:

Το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, στο πλαίσιο του οποίου δεκάξι (16) τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές (συνολικά) θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο κατά τους μήνες Ιού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, στο πλαίσιο του οποίου εικοσιπέντε (25) τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές (συνολικά) θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο κατά τους μήνες

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση

Στον πίνακα που επισυνάπτεται παρατίθενται τα αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου οκτώ (8) τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές (συνολικά) θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου) σε πολιτιστικούς φορείς της Πάτρας (3 ΘΕΣΕΙΣ) και της Αθήνας (5 ΘΕΣΕΙΣ).

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Πρακτικό Αξιολόγησης που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου είκοσι (20) τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές (συνολικά) θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου) σε πολιτιστικούς φορείς και εφημερίδες της Πάτρας και της Αθήνας.

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση

Στο επισυναπτόμενο αρχείο είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση.

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Κατά τους θερινούς μήνες του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer