Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Τελικός πίνακας επιλεγέντων

Επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας επιλεγέντων 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Think Silicon

Επισυνάπτεται λίστα με τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης που έχει προκηρύξει για το 2019 η εταιρεία Think Silicon S.A.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, αυτοτελώς  ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, αυτοτελώς ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

Θέση Πρακτικής Άσκησης Think Silicon

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την θέση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία Think Silicon.

Θέση Πρακτικής Άσκησης ECONAIS AE.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την θέση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία ECONAIS AE.

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12/15-1-2016 με αριθμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, αυτοτελώς ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer