Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12/15-1-2016 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, αυτοτελώς ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.  Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17, προβλέπεται η άσκηση 38 φοιτητών/τριών στην Ελλάδα υποχρεωτικής διάρκειας τριών συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα :

Ημερομηνία  Έναρξης   Πρακτικής :    1/4/2017

Ημερομηνία  Λήξης       Πρακτικής :  31/8/2017

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 250 € μηνιαίως.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου με 3 πιστωτικές μονάδες εναλλακτικά στις κατηγορίες Προχωρημένα Θέματα  (ΠΘΕ) ή  Ειδικά Θέματα (ΕΘΕ). Οι δήλωση θα γίνει από τη Γραμματεία μετά την επιλογή σε συνεννόηση τ-ον/ην φοιτητ-η/τρια.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διατιθέμενες θέσεις, η επιλογή (αλλά και η τελική βαθμολόγηση)  θα γίνει βάσει: α) τους μέσους όρους βαθμολογίας των τεσσάρων πρώτων ετών, β) της ποιότητας του φορέα υλοποίησης. γ) του αριθμού των οφειλομένων μαθημάτων και δ) τη σχέση της Πρακτικής με τη Διπλωματική Εργασία.    Μετά το πέρας της Πρακτικής θα υπάρχει και συνέντευξη στην Επιτροπή που θα λαμβάνεται σοβαρα υπ' όψιν, στη βαθμολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους διδάσκοντες που επιβλέπουν τη διπλωματική τους εργασία ή που έχουν γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα που επιθυμούν να έχει η πρακτική τους άσκηση. Επίσης οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να έρχονται σε επαφή με φορείς που δυνητικά μπορούν να υλοποιήσουν την Πρακτική ώστε να προκύψουν περισσότερες προσφερόμενες θέσεις, προφανώς οι συγκεκριμένοι φορεις πρέπει να ακολουθούσουν το πρωτόκολλο συμμετοχής στην Πρακτική. Το Τμήμα «διαφημίζει» την Πρακτική με επιστολές, ανακοινώσεις και ημερίδες. Προτιθέμεθα να οργανώσουμε  και ημερίδες ενημέρωσης  με φορείς όπως το Τεχνολογικό Πάρκο,  το CORALIA, η ΕΝΕΒΗ κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να καταστούν διπλωματούχοι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer