Είστε εδώ

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε σαράντα δύο (42) τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, αυτοτελώς ή/και παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.  Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19, προβλέπεται η άσκηση  φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας τριών συνεχόμενων μηνών, με έναρξη την 1η του μηνός, μέσα στο παρακάτω διάστημα :

                                        Ημερομηνία  Έναρξης   Πρακτικής  :    01/03/2020

                                        Ημερομηνία  Λήξης       Πρακτικής  :     31/08/2020

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 250 € μηνιαίως.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου με 3 πιστωτικές μονάδες στην κατηγορία Προχωρημένα Θέματα  (ΠΘΕ). Οι δήλωση θα γίνει από τη Γραμματεία μετά την επιλογή σε συνεννόηση τ-ον/ην φοιτητ-η/τρια.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η επιλογή και η τελική βαθμολόγηση θα γίνει με βάση: α) τους μέσους όρους βαθμολογίας των τεσσάρων πρώτων ετών, β) της ποιότητας του φορέα υλοποίησης(*). γ) του αριθμού των οφειλομένων μαθημάτων και δ) τη σχέση της Πρακτικής με τη Διπλωματική Εργασία. ε) To ετος σπουδουν και στ) Μετά το πέρας της Πρακτικής θα υπάρχει συνέντευξη στην Επιτροπή με σκοπό την τελική βαθμολόγηση.         (*)

 

Φορέας υλοποίησης πρακτικής

Ποιότητα 

Φορέας Χρήστης Πληροφορικής

1

Φορέας Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής

2

Φορέας  Ανάπτυξης Εφαρμογών και Έρευνας  Πληροφορικής

3

 

τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για Π.Ά. θα γίνει με βάση:

i) τους μέσους όρους βαθμολογίας των  τεσσάρων πρώτων ετών,

ii) της ποιότητας του φορέα υλοποίησης

iii) τον αριθμό των οφειλόμενων μαθημάτων και

iv) τη σχέση της Πρακτικής με τη Διπλωματική Εργασία.

v) Το έτος σπουδών  του Φοιτητή/τριας

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτυπώνονται στον τύπο:

M*0,5-N*0,05+O*0,25+P*0,25+Q*0,1

όπου

   M βαθμολογία (5-10) (x50%)

Ν χρωστούμενα μαθήματα (x -5%)

Ο ποιότητα φορέα (1,2,3) (x25%)

P διπλωματική (0,1) (x25%)

   Q έτος σπουδών (Ε΄=0, 6ο=-1, 7ο=-2,8ο=-2 κ.λπ)

 

Οι φορές υλοποίησης Πρακτικής κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες (Α,Β,Γ) και έχουν συντελεστή βαθμολόγησης 3,2,1 αντίστοιχα.  Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την κατάταξη των φορέων και την τυχόν πιο αναλυτική βαθμολόγηση τους (πχ 2,5 για φορεα μεταξυ του 2 και 3)  είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους διδάσκοντες που επιβλέπουν τη διπλωματική τους εργασία ή που έχουν γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα που επιθυμούν να έχει η πρακτική τους άσκηση. Επίσης οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να έρχονται σε επαφή με φορείς που δυνητικά μπορούν να υλοποιήσουν την Πρακτική ώστε να προκύψουν περισσότερες προσφερόμενες θέσεις, προφανώς οι συγκεκριμένοι φορεις πρέπει να ακολουθούσουν το πρωτόκολλο συμμετοχής στην Πρακτική. Το Τμήμα «διαφημίζει» την Πρακτική με επιστολές, ανακοινώσεις και ημερίδες. Προτιθέμεθα να οργανώσουμε  και ημερίδες ενημέρωσης  με φορείς όπως το Τεχνολογικό Πάρκο,  το CORALIA, η ΕΝΕΒΗ κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να καταστούν διπλωματούχοι κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Η περίοδος των αιτήσεων των φοιτητών και των φορέων απασχόλησης ξεκινάει Τετ  23/10/2019 και ολοκληρώνεται την Παρ  στις 15/11/2019.  Θα γίνει προσπάθεια  η επιλογή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοε 2019.

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και θα εξετάζονται από την ορισθείσα για αυτό τον σκοπό Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

καθ. Γ. Φ. Αλεξίου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer