Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο αποφάσισε την ανάθεση των φοιτητών στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η τελική ανάθεση είναι συνάρτηση της κατάταξης των φοιτητών, των προτιμήσεών τους, των διαθέσιμων θέσεων στους φορείς υλοποίησης και της οικειοθελούς αποχώρησης των φοιτητών με Αριθμό Μητρώου όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο αποφάσισε την ανάθεση των φοιτητών στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η τελική ανάθεση είναι συνάρτηση της κατάταξης των φοιτητών, των προτιμήσεών τους καθώς και των διαθέσιμων θέσεων στους φορείς υλοποίησης.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι φοιτητές, αποφάσισε για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017-2018 βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. Η παρουσίαση είναι με σειρά επιτυχίας.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Έναρξη προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Στο αρχείο που επισυνάπτεται είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Λίστα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τη λίστα των επιλεγέντων φοιτητών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στo επισυναπτόμενο αρχείο, ανακοινώνεται η κατανομή των 40 (37 αρχικά και 3 επιπλέον στην συνέχεια) φοιτητών, που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ιούλιος –Αύγουστος 2017 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στους φορείς υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης (Πρακτικά Συνεδρίασης με Αρ. Πρωτ. 712/13-06-2017, με Αρ. Πρωτ. 724/14-06-2017, και Αρ. Πρωτ. 848/21-06-2017). Η τελική ανάθεση είναι συνάρτηση της κατάταξης των φοιτητών, των προτιμήσεών τους καθώς και των διαθέσιμων θέσεων στους φορείς υλοποίησης.

​​​​​​​ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε 37 τελειόφοιτους φοιτητές (4ετείς ή/και «επι πτυχίω» του τμήματος. Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.

Πρακτική Άσκηση για τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Δ’ έτους και επί Πτυχίω του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε 35 τελειόφοιτους φοιτητές (4ετείς ή/και «επι πτυχίω» του τμήματος. Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16, προβλέπεται η άσκηση 35 φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο(2) συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα :

Θέσεις πρακτικής σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Θέσεις πρακτικής σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer