Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π.  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε 35 τεταρτοετείς και μεγαλύτερο έτος φοιτητές/φοιτήτριες σε επιχειρήσεις και τεχνικά γραφεία της Πάτρας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτικά δύο μήνες εντός του χρονικού διαστήματος Μάρτιος έως και Αύγουστος 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στο ακόλουθο συνημμένο

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer