Είστε εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Γνωστοποιείται στις/στους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές η προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος « Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το έτος 2016 σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15 - 1 - 2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο πλαίσιο αυτού ένας/μια τεταρτοετής φοιτήτρια/ής ή επί πτυχίω θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ή θεσμοθετημένους ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια κτλ) σε θέση σχετική με την Επιστήμη των Υλικών σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2016

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 30/09/2016

Προβλέπεται συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής επισυνάπτονται παρακάτω.

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος :

1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (Αναζητήστε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ_ΤΕΥ_Πρακτική_2016.doc» στην ιστοσελίδα: www.matersci.upatras.gr ή http://praktiki.upatras.gr/)

2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer