Είστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ Δ’ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές/τριες ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Βιολογίας» σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/ 01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου 33 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε συναφείς με την Βιολογία Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.        Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτικά δύο μήνες, εντός του χρονικού διαστήματος Δεκέμβριος 2016 έως και Σεπτέμβριος 2017, με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με έναν ακαδημαϊκό επιβλέποντα πρακτικής άσκησης, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας. Η επιλογή των ασκουμένων θα βασιστεί στην γενική επίδοση στα έτη σπουδών τους (Μ.Ο. βαθμολογίας, επιλογή μαθημάτων που σχετίζονται με τα θέματα της Πρακτικής Άσκησης). Αφού επιλεγούν, θα πρέπει να δηλώσουν το αντίστοιχο μάθημα επιλογής του 7ου ή 8ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 4 Νοεμβρίου 2016.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Κατερίνα Δερμών

Email: dermon@upatras.gr

16 Οκτωβρίου 2016

Επισυναπτόμενα: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer