Είστε εδώ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Xημικών Μηχανικών  η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» για το 2017, σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15-01-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

Την Τρίτη 14-03-2017 και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  η Παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το έτος  2017  (Αίθουσα ΧΜ3)  Κατά την παρουσίαση παρακαλούμε να υπογράψετε για την παρουσία σας στο παρουσιολόγιο.

 

Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας προς ενημέρωση (ιδιαίτερα οι φοιτητές του Δ΄Ετους των οποίων είναι μάθημα επιλογής).

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται μέχρι 17-03-2017.  (Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση).

 

  • Στην  Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2017, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής  τριάντα πέντε (38) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα ενός (1) μήνα (θερινή περίοδος Ιούλιος, Αύγουστος ή Σεπτέμβριος) σε φορείς που θα επιλέξουν οι ίδιοι.  Όρος για την πραγματοποίηση και κατωχύρωση της Π.Α. είναι η εγγραφή του φορέα και του φοιτητή στο αρχείο του συστήματος “ATLAS”: http://atlas.grnet.gr/PracticeOffers
  • Η αμοιβή (250,00 €)  και οι ασφαλιστικές εισφορές (για περίπτωση ατυχήματος) των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.
  • Η τελική επιλογή (Βαθμός Κατάταξης) είναι συνάρτηση του μέσου όρου επίδοσης του έτους σπουδών και των οφειλόμενων μαθημάτων. Παρατείθεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό: ΒΚ = ΜΟ + 0.5 (Ε -Μ(οφειλόμενα)/12)

ΒΚ= Βαθμός κατάταξης, ΜΟ= Μέσος όρος επίδοσης, Ε=Έτος σπουδών με συντελεστή βαρύτητας και Μ=Οφειλόμενα μαθήματα. 

Συντελεστές βαρύτητας :  α΄έτος 1, β΄έτος 2, γ΄έτος 3, δ΄έτος 10, ε΄έτος  5, επί πτυχίω 0 

  • Οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γ.Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer