Είστε εδώ

Τμήμα Φαρμακευτικής: Πρακτική Άσκηση 2017 - 2018

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φαρμακευτικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2018-2019, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής εξήντα (60) φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) συνεχόμενων μηνών από 1/4/2018 μέχρι και 30/6/2018 με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου). , σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer