Είστε εδώ

Η Ορνιθολογική διαθέτει 3 θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών, στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων (ΟΣΑ)

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Η Ορνιθολογική ιδρύθηκε το 1982 και έχει έκτοτε υλοποιήσει πληθώρα δράσεων προστασίας και διατήρησης σε πάνω από 60 περιοχές σε όλη τη χώρα. Επίσης, δραστηριοποιείται σημαντικά στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών και υποστηρικτών.

Στα πλαίσια των ερευνητικών της δραστηριοτήτων η Ορνιθολογική από το 2004 λειτουργεί συστηματικά το πρόγραμμα του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων (ΟΣΑ), ο οποίος είναι ο μοναδικός ορνιθολογικός σταθμός του είδους του στην Ελλάδα. Η ερευνητική του δραστηριότητα  επικεντρώνεται στην έρευνα της μετανάστευσης της ορνιθοπανίδας ενώ παράλληλα εκπονούνται μελέτες και σε άλλα πεδία όπως ασπόνδυλα, χλωρίδα κ.α.

Για το ερευνητικό διάστημα της άνοιξης του 2019 (Απρίλιος – Μάιος) ο ΟΣΑ θα επιθυμούσε να υποστηρίξει την πρακτική εργασία 3 φοιτητών , κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου Οι δράσεις του ΟΣΑ απευθύνονται σε φοιτητές Βιολογίας ή συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα πεδίου, στον τομέα της εντομολογίας (2 άτομα) και της παρακολούθησης της μετανάστευσης των πτηνών με χρήση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης (1 άτομο). Η Ορνιθολογική δύναται να παράσχει στους φοιτητές πλήρη υποστήριξη τόσο σε υλικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, όπως επίσης και φιλοξενία των ασκούμενων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο νησί των Αντικυθήρων. Ο ΟΣΑ παρέχει ένα άριστο περιβάλλον εργασίας και βελτίωσης των ικανοτήτων των ασκούμενων, καθώς κάθε χρόνο ο σταθμός φιλοξενεί νέους επιστήμονες από όλον τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με πλήθος επιστημονικών δράσεων, πέραν αυτών της πρακτικής τους εργασίας.

Αναλυτικότερα:

Α) Καταγραφή εντομοπανίδας στα Αντικύθηρα (2 θέσεις)

Στα πλαίσια μελέτης της επίδρασης της διαθεσιμότητας τροφής στον χρόνο παραμονής των μεταναστευτικών πουλιών στο νησί των Αντικυθήρων, θα διερευνηθεί η αφθονία και η ποικιλότητα λεπιδόπτερων, ορθόπτερων και κολεοπτέρων σε ενδεικτικά ενδιαιτήματα του νησιού.

Η θέση περιλαμβάνει, μετά από επίδειξη και καθοδήγηση καθ 'όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης:

  1. Εκτίμηση αφθονίας και αριθμού ειδών λεπιδόπτερων σε ενδεικτικά ενδιαιτήματα των Αντικυθήρων με την μέθοδο "Pollar walk".
  2. Συλλογή ορθόπτερων και κολεοπτέρων σε ενδεικτικά ενδιαιτήματα των Αντικυθήρων.
  3. Προσδιορισμός συλλεχθέντων δειγμάτων ορθόπτερων και κολεοπτέρων σε επίπεδο οικογενειών ή/και ειδών
  4. Λειτουργία "φωτεινής παγίδας" για νυχτοπεταλούδες (moth trap).

Επιθυμητά προσόντα: α) Ικανότητα εργασίας σαν μέλος ομάδας και αυτόνομα β) εμπειρία στην αναγνώριση ασπόνδυλων γ) εμπειρία σε μεθόδους καταγραφής ασπόνδυλων

Β) Λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής νυχτερινής μετανάστευσης πουλιών (1 Θέση)

Μια από τις παλιότερες ημιποσοτικές μεθόδους παρακολουθούσης της μετανάστευσης των πτηνών αποτελεί η καταγραφή των πουλιών που διασχίζουν φαινομενικά την επιφάνεια της Σελήνης. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Lunaves Project θα λειτουργήσουν ένα πειραματικό αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής της νυχτερινής μεταναστευτικής ροής στο νησί των Αντικυθήρων. Το σύστημα βιντεοσκοπεί με τη χρήση αυτοματοποιημένης διάταξης υπολογιστή, τηλεσκοπίου και κάμερας, τις πτήσεις των πουλιών μπροστά από το δίσκο της σελήνης. Τα παραγόμενα αρχεία επεξεργάζονται με την βοήθεια ειδικά κατασκευασμένου λογισμικού, έτσι ώστε να εκτιμηθεί τόσο η μεταναστευτική ροή όσο και η κατεύθυνση μετανάστευσης των πουλιών.

Η θέση περιλαμβάνει, μετά την εκπαίδευση στην λειτουργία του συστήματος:

  1. Λειτουργία και διασφάλιση σωστής λειτουργίας συστήματος.
  2. Αρχειοθέτηση των αρχείων καταγραφής
  3. Επεξεργασία αρχείων καταγραφής (σε ειδικό λογισμικό επί του οποίου θα προηγηθεί εκπαίδευση)
  4. Οπτική επαλήθευση αριθμού δειγμάτων των αρχείων για εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής.
  5. Συγγραφή περιληπτικής αναφοράς των αποτελεσμάτων

Επιθυμητά προσόντα: α) Ικανότητα εργασίας σαν μέλος ομάδας και αυτόνομα β) εξοικείωση με υπολογιστές και λογισμικά βάσεων δεδομένων.

Υπεύθυνος Θέσης:

Δρ. Χρήστος Μπαρμπούτης, Στοιχεία επικοινωνίας cbarboutis@ornithologiki.gr, 2108228704

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer