Είστε εδώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ’’ για το ακαδ. έτος 2018-2019

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, καθώς επίσης και την παρουσία των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη, αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας» τριάντα εννέα (39) τελειοφοίτων από τους/τις σαράντα οκτώ (48) συνολικά φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας και αφού εξετασθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα επικυρώσει τα αποτελέσματα επιλογής.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer