Είστε εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» του ΕΛΚΕ ΠΠ

Συνήλθε σήμερα  την Τετάρτη 6.2.2019  η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφίας που αποτελείται από τον Μιχαήλ Παρούση (Αν. Καθηγητή και Συντονιστή της Επιτροπής και ΕΥ του Προγράμματος), Ανδρέα  Μιχαλάκη (Επίκουρο Καθηγητή) και  Αντιγόνη Ντόκα  (μέλος ΕΔΙΠ), βάσει της αποφάσεως της 65ης  έκτακτης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών της  17ης     Οκτωβρίου 2018.

Η Επιτροπή εξέτασε το σύνολο των δηλώσεων ενδιαφέροντος των φοιτητών  για συμμετοχή στο πρόγραμμα (όρα συνημμένο πίνακα 1) και εφάρμοσε τα κριτήρια επιλογής, τα οποία όρισε η ως άνω ΓΣ του Τμήματος, δηλ. κατά κύριο λόγο κριτήρια αριστείας και επικουρικά σε περίπτωση ισοβαθμίας εισοδηματικά/κοινωνικά τοιαύτα.

Βασικό κριτήριο ήταν η επίδοση των αιτούντων στα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων σε σχέση με τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει.

 

 Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως: 60% μέσος όρος βαθμολογίας  και 40% αριθμός μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων τα οποία έχουν προβιβασθεί.

 

Η Επιτροπή εξέτασε κατ’ αλφαβητική σειρά τις αιτήσεις συμμετοχής και κατέληξε στην απόδοση μονάδων κατάταξης όπως αυτή εμφαίνεται στον πίνακα. Ακολούθως η Επιτροπή κατέταξε σε φθίνουσα σειρά μοριοδότησης τους υποψηφίους, όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα.

Οι 25 πρώτοι φοιτητές επιλέγονται για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Φιλοσοφίας ΠΠ Εαρινού Εξαμήνου 2018» ως ακολούθως:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer