Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Η/Υ & Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γ. Φ Αλεξίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με
αμοιβή σε τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος, στα πλαίσια ή παράλληλα με
την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Για το έτος 2012, προβλέπεται
η άσκηση 77 φοιτητών στην Ελλάδα διάρκειας (3) τριών (συνεχόμενων) μηνών.

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής : 1/4/2013
Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής : 31/8/2013

Καλούνται εταιρείες, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές στα πλαίσια του
προγράμματος να στείλουν αίτημα με ηλεκτρονική επιστολή στον Επιστημονικό
Υπεύθυνο καθηγητή κ. Αλεξίου Γεώργιο ( alexiou@ceid.upatras.gr )
αναφέροντας:

1. Αριθμό προσφερόμενων θέσεων.

2. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης.

3. Τομέας του τμήματος στον οποίο εντάσσεται το αντικείμενο
Α. «Λογικού των Υπολογιστών»
Β. «Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών»
Γ. «Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών»).

4. Εκτιμώμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης.

5. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου από πλευράς εταιρείας.

Προκειμένου για την διευκόλυνση στη συλλογή προσφορών οι ενδιαφερόμενοι
φορείς παρακαλούνται να συμπληρώσουν και σχετική ηλεκτρονική φόρμα
διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://goo.gl/wFMRd.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

καθ. Γ. Φ. Αλεξίου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer