Είστε εδώ

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας: Αποτελέσματα Πρακτικ΄ςη Άσκησης 2016 - 2017

Στο συνημμένο αρχείο παρατίθενται τα αποτελέσματα.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ’’

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αφού έλαβε υπόψη: (α) τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, (β) την επίδοση και τον αριθμό οφειλόμενων μαθημάτων, και (γ) την παρουσία των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη, αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα ‘’Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας’’ τριάντα τριών (33) τελειοφοίτων, από τους/τις πενήντα (50) συνολικά φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία, και να τους/τις κατανείμει στα αντίστοιχα αντικείμενα απασχόλησης, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2016 – 2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φιλολογίας» για το 2017 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/ 01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Πρακτική Άσκηση Τμ. Φιλολογίας 2013-2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελειοφοίτων

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλολογίας 2013-2014 - Δελτίο Τύπου

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το δελτίο τύπου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης τελειοφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί όλους τους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα για το ακαδ. έτος 2012-2013 να προσέλθουν σε συνέντευξη την Τετάρτη, 20/2/2013, ώρα 11.00πμ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος.

Ανακοινώνονται α) Πίνακας επιτυχόντων, β) Πίνακας επιλαχόντων (λόγω μεγάλου αριθμού οφειλόμενων μαθημάτων):

Πίνακας επιτυχόντων:

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλολογίας-Διημερίδα ΠΑ 2012

Παρουσίαση ΠΑ Τμήματος Φιλολογίας στη Διημερίδα ΠΑ του Παν. Πατρών

Πρακτική Άσκηση Τμ. Φιλολογίας 2012-2013 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελειοφοίτων

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων 2012-2013 υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του στη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών και δίνει τη δυνατότητα να ασκηθούν σε ένα από τα ακόλουθα δέκα προσφερόμενα αντικείμενα απασχόλησης:
(α) διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας (ως μητρικής ή/και ως ξένης) (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(β) διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ)

Εκθέσεις Πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης 2011-2012

Οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι, υποψήφιοι για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας 2012-2013, μπορούν να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα και τις αξιολογήσεις φοιτητών οι οποίοι συμμετείχαν στην Πρακτική Άσκηση 2011-2012, ώστε να επιλέξουν και οι ίδιοι τους τομείς που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer