Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φυσικής» για το 2017 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/ 01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπ. Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κατά το έτος 2016-2017, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής τριάντα τρείς (33) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών μέχρι και 30/09/2017, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

Η «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» απευθύνεται σε τεταρτοετείς και τελειόφοιτους φοιτητές και δίνει τη δυνατότητα σε όσους την επιλέξουν, να ασκηθούν σε έναν από τους ακόλουθους φορείς:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (π.χ. Σχολεία)

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών – ΕΚΦΕ, κλπ.)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ (π.χ. Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, κλπ.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (σε θέματα Λογισμικού, Ενέργειας, Φωτονικής, κλπ.).

Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (αίτηση και σύντομο βιογραφικό - τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.physics.upatras.gr/index.php) και να τα καταθέσουν (σε έντυπη μορφή) μαζί με απλό φωτοαντίγραφο της καρτέλας βαθμολογίας τους από τη γραμματεία, στους κ.κ. Λουκόπουλο Βασίλειο,  Λευθεριώτη Γεώργιο ή Φακή Μιχαήλ το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 25/11/2016.

Η τελική επιλογή θα είναι συνάρτηση του αριθμού των αιτούντων φοιτητών και της επίδοσης στις σπουδές τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές που πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση κατά τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης (να μην έχει κατατεθεί ο βαθμός του τελευταίου μαθήματος στην Γραμματεία).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=studentsPraktiki καθώς και από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής που συντονίζουν το Πρόγραμμα:

Βιτωράτος Ευάγγελος: Τηλ. 2610997487, email: vitorato@physics.upatras.gr

Χριστοπούλου Ελευθερία: Τηλ. 2610996907, email: pechris@physics.upatras.gr

Λευθεριώτης Γεώργιος: Τηλ. 2610996792, email: glefther@physics.upatras.gr

Λουκόπουλος Βασίλειος: Τηλ. 2610997447, email: vxloukop@physics.upatras.gr

Φακής Μιχαήλ: Τηλ. 2610996794, email: fakis@upatras.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ε.Γ. Βιτωράτος

 Καθηγητής

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer