Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται η λίστα με την κατάταξη των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, μετά την αξιολόγησή τους, με βάση τα δικαιολογητικά που κατετέθησαν.

Υπενθυνμίζεται ότι με βάση την Προκήρυξη, "οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημέρων μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής.

Τα τελικά αποτελέσματα (μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων) επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Η διαδικασία αντιστοίχησης των φοιτητών σε φορείς γίνεται ακολουθώντας την φθίνουσα κατάταξη μοριοδότησης (δηλαδή ο έχων τα περισσότερα κριτήρια έχει προτεραιτότητα). Όμως, στην περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί να έχει συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ακολουθείται η κατάταξη στην οποία θα καταλήξει ο φορέας".

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λόγω των διακοπών, οι ενστάσεις μπορουν να κατατεθούν μέχρι τις 11 Ιαν. 2018.
Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει η συνάντηση με τους φοιτητές.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997859

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer